Loading...

Amerikaans Vuilbroed

Voederkransmonster

Met behulp van een bacteriologisch onderzoek (kweek) wordt bepaald of de bacterie die Amerikaans Vuilbroed (AVB) veroorzaakt, Paenibacillus larvae larvae, aanwezig is in het voerderkrans monster.

Spreidende bacteriën

Spreidende bacteriën kunnen de kweek overgroeien, hierdoor is de kweek niet meer te beoordelen. Ons advies bij deze gevallen is opnieuw materiaal in te sturen.
Daarbij moet rekening gehouden worden met het volgende:

  • Bij monstername van een oude zwarte raat is de kans groter op overgroei van spreidende bacteriën.
  • Bij heronderzoek wordt het volledige onderzoek opnieuw in rekening gebracht.

Informatie

Voor informatie over monstername / inzenden en het inzendformulier klik op onderstaande link:

Download protocol en inzendformulier 2024

Let op bij het insturen van uw voederkransmonster dat u aangeeft bij welke bijenvereniging u aangesloten bent.

Wij verzoeken u vriendelijk voor het inzenden van monstermateriaal contact op te nemen met BVL. Voorkeur per mail info@bvlab.nl of telefonisch 013-5047761
 

Instructiefilm