Loading...

HOSOWO

Het Brabants Veterinair Laboratorium is HOSOWO gecertificeerd (met ingang van 2015 vallend onder de verantwoordelijkheid van AVINED).

BVL is bevoegd om volgens IKB-normen onderstaande monstername in pluimveestallen uit te voeren:

  • Hygiënogrammen: monstername en onderzoek
  • Salmonella swab: monstername 
  • Geborgde monstername Salmonella: monstername 
  • Wateronderzoek: monstername  

Hygiëne onderzoek

De hygiëne controle is een controle op de reiniging en ontsmetting van een (pluimvee)stal. Met de rodac-plaatjes worden contactafdrukken genomen volgens een vast schema op o.a. vloer, roosters, plafond en drinkwatersystemen. Per stal worden de scores gemiddeld en die score bepaald de hygiëne status van de stal.

Salmonella onderzoek / tracering

Bij een Salmonella besmetting in een stal moet een traceringonderzoek uitgevoerd worden. Door monstername van diverse plaatsen op het bedrijf en / of in de stal is het mogelijk vast te stellen waar de Salmonella zich bevindt. Indien dit voor IKB-normen noodzakelijk is worden de monsters voor analyse doorgestuurd. Voor interne doeleinden analyseren we de monsters zelf.

Geborgde monstername

De “schoentjes” worden volgens een vast protocol op het bedrijf genomen en voor analyse doorgestuurd naar een Salmonella gecertificeerd lab.

Informatie

Men dient voor bemonstering een afspraak te maken 013-5047761, of via uw dierenarts.