Loading...

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Brabants Veterinair Laboratorium, het laboratorium voor uw veterinair onderzoek. 

Bij onze dienstverlening of wanneer wij op een andere manier met u contact hebben respecteren wij uw privacy. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze klanten. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij u om persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. In onze privacyverklaring leest u hier meer over.