Loading...

Melkonderzoek

Bij gezonde koeien moet het celgetal lager zijn dan 250.000 (voor vaarzen 150.000) cellen per ml melk. Constateren we een verhoogd celgetal dan kan vervolgonderzoek van het afwijkende kwartier gewenst zijn. Dit kan gedaan worden door middel van bacteriologisch onderzoek.

Informatie

Melkmonsters voor bacteriologisch onderzoek en celgetal mogen worden ingevroren*; voorkeur verse monsters. Afwijkende melk is ongeschikt voor dit onderzoek.

*Het is raadzaam om eenmaal ingevroren monsters niet meer uit de vriezer te halen totdat ze worden aangeleverd voor onderzoek.

Insturen van diagnostisch materiaal; gekoeld en lekvrij verpakt. Graag ontvangen we het materiaal binnen 24 uur.
Voor specifieke informatie omtrent het insturen van materialen klik hier.

Instructie video steriel melkmonster nemen